Booking information

OBS: For yoga and meditation classes you must check in to claim your reservation 5 minutes before classes or your reservation will be released automatically.

Welcome to Urban OM's internet booking service.


Skrolla ned för svenska.
This on-line service is availbable for cardholders to reservea place in yoga and meditation classes. It is also possible to book workshops, immersions and events!  
Below follows the booking terms and conditions for classes, sessions, workshops and events.

WEEKLY CLASSES AT URBAN OM

Classes are available to book online for Urban OM Year Card Members, valid clip-card holders, and monthly-card holders. The easiest way to book a class is to download the Urban OM booking app.

If you are not yet a cardholder, you are welcome to drop-in to any of our yoga and meditation classes. Drop-in clients are encouraged to arrive ca. 15 minutes prior to the class starts and are admitted depending upon availability. Under normal conditions we gladly accommodate all drop-ins.

Logging in for the first time? Use your registered e-mail address or the six-digit number on the backside of your Urban OM card. The automatic password is your birthday (YYMMDD). You can choose to re-set your password by following the "glömt lösenord" link posted below the login field. 

BOOKING & CANCELLATION POLICIES FOR CLASSES:
Cancelation of reservations must be made 2 hours before class.
Claim your reserved place by checking in 10 min before class. Unclaimed bookings are automatically released and may reslut in a no-show warning. 3 no-shows within 14 days your card will automatically be suspended from pre-booking classes for 7 days.

EVENTS & WORKSHOPS AT URBAN OM

Events and workshops are available for booking and payment for everybody. Upon booking you have 30 min to confirm your booking by making a payment, after 30min the preliminary booking is automatically released.

BOOKING & CANCELLATION POLICIES FOR WORKSHOPS:
Registration is confirmed only once full payment has been made:
- If you book your spot on our website the payment has to be made within 30 minutes of the booking.
- If you book at reception Urban OM, the payment has to be made within 10 days from reservation and latest on the day prior of the event. You can chose to be invoiced or pay directly at reception.
In case of cancellation:
We understand that sometimes plans change and that unforeseen events arise.
  - For cancellation two weeks or more prio to the workshop: We offer a refund of the total amount, minus a cancellation fee of 250 sek.
- For cancellation less than two weeks before the start: 50% of the total amount will be refunded.
  - For cancellation the day before or later: No refund can be made. This is unless you have become injured/ ill and you have a medical certificate. The cancellation fee of 250 sek is non refundable.

TREATMENTS, SESSIONS & PT-YOGA

For treatments, sessions and PT-yoga our cancellation policy is 24 hours.
For cancellations made with less than 24 hours notice or if you do not turn up for your appointment, you will be charged the full appointment fee.
If you have become injured/ ill and you have a medical certificate you will receive a refund, minus the non refundable cancellation fee of 250 sek.


Payment methods

INTERNET: All our online payments are made in collaboration with Payson that easily allows you to pay for courses online by credit/debit card or bank transfer. Your payment guarantees your booking.

CASH REGISTER AT Urban OM: You can pay by credit or debit card at our center. Check urbanom.se for center opening hours. OBS We are unable to accept cash payments.

INVOICE: Invoice due date is ten days from the date of the invoice. Bookings made less than 10 days from the event, the due date will be set to the day before the event.

Välkommen till Urban OMs internetbokning.

Bokningstjänsten är tillgänglig för Urban OMs korterhållare samt för anmälningar till workshops, events.
Nedan följer bokningsvillkor för klasser, sessioner, workshops och events.
 
 

KLASSER PÅ URBAN OM

Yoga- och meditationsklasser går att boka online för medlemmar som innehar samtliga typer av medlemskap: årskort, månadskort samt klippkort.
Är du inte en registrerad Urban OM medlem är du välkommen att köpa en drop-in på plats.
Drop-in kunder uppmanas att vara på plats ca 15min innan klassens början för att vara säker på en plats. Vi tar emot drop-in kunder om tillgänglighet finns, annars ges förtur till Urban OMs medlemmar.

Loggar du in för första gången? Använd din registrerade mailadress eller den sixsiffriga koden på baksidan av ditt medlemskort. Det automatiska lösenordet är ditt födelsedatum (ÅÅMMDD). Du kan själv välja ett nytt lösenord genom att klicka på länken glömt lösenord i inloggningsfältet.

BOKNING & AVBOKNINGSVILLKOR
Avbokning av klasser minst 2 timmar innan.Var vänlig notera att om du inte checkat in senast 10 minuter innan klassen släpps din reserverade plats automatiskt och kan resultera i en no-show varning. Skulle tre klasser i rad missas att avbokas (sk no-show) på 14 dagar träder ett 7 dagars bokningsförbud i kraft.

  EVENTS & WORKSHOPS PÅ URBAN OM

Bokning av events och workshops är öppet för alla. Efter bokningen gjorts har du 30min på dig att bekräfta bokingen genom att genomföra betalningen. Bokningen avbokas automatiskt efter 30 min om inte betalningen genomförts.

BOKNING & AVBOKNINGSVILLKOR:
För att säkerställa din plats i en workshop behöver kursbeloppet vara inbetalt före kursens start.
Sker bokning via vår hemsida ska betalningen vara genomförd inom 30min.
Sker bokning via Urban OM´s reception ska betalningen vara genomförd inom 10 dagar från det att bokningen gjordes och som senast dagen innan kursstart. Du kan välja mellan at betala via faktura eller direkt i receptionen.

I händelse av avbokning:
Vi har förståelse för att oförutsedda händelser kan inträffa och planer kan ändras.
- För avbokning två eller mer veckor innan kursstart erhåller vi en avbokningsavgift om 250kr.
- För avbokning tidigare än två veckor innan kursstart återbetalar vi 50% av kursbeloppet.
- För avbokning dagen innan eller samma dag som kursstart erbjuder vi ingen återbetalning såvida du inte kan visa giltigt läkarintyg. Avbokningsavgiften på 250kr gäller dock oavsett.

  BEHANDLINGAR, SESSIONER OCH PT-YOGA

För behandlingar, sessioner och PT-yoga gäller en 24-timmars avbokningspolicy.
Om du avbokar din behandling, session eller PT-yoga mindre än 24 timmar innan eller vid no-show debiteras hela beloppet.
Om du blivit skadad/ sjuk och om du har ett läkarintyg kommer du endast att debiteras avbokningsavgiften på 250 kr.

Betalningsmetoder

INTERNET: Alla betalningar via internet sker i samarbete med Payson. Betalningen gör du med med ditt bankkort eller via en banktransaktion. Din online-betalning bekräftar din bokning.
PÅ Urban OM: Du kan betala direkt hos oss i receptionen. Obs Vi hanterar ej kontanter. Vardagar mellan 09-17 har vi personal på plats som han hjälpa vid frågor om bokningar och medlemskap.
FAKTURA: Förfallodatum för fakturor är tio dagar från fakturadatum. Om en bokning görs mindre än tio dagar kommer förfallodatum att ställas till dagen innan.Namasté - Urban OM


Connect with us easily at:
08-410 23 990
connect@urbanom.se

 
This service is developed by BRP Systems AB.