Bokningsinformation

Bokningsinformation Gruppträning

* Pass kan bokas 7 dagar i förväg, dock max 5 pass åt gången och max 2 per dag.

* Pass fram till 13.00 (mån-fre) ställs in TRE TIMMAR innan om det är färre än TRE bokade på passet. Morgonpassen som börjar innan 10.00 ställs dock in kvällen innan.

* Pass efter kl 13.00 (mån-fre) samt helger ställs in TRE TIMMAR innan om det är färre än fem bokade på passet.

* Passen är 55 minuter om inget annat anges.

* Vid fullbokade pass kan man välja att boka reservplats. Det innebär att den som står först i kön på reservlistan får en plats på passet när en deltagare avbokar.

* Om man får en plats på ett pass genom reverslistan, skickas ett sms till personen i fråga om att de har kommit med på passet. Smset skickas senast 30 MINUTER innan passet startar. Man har då dessa 30 minuter på sig att avboka om man inte vill gå på passet.

* Annars sker avbokning på hemsidan eller via appen, senast TRE TIMMAR innan passet startar.

* De platser som finns över kan bokas på plats senast 5 MINUTER innan passets start.

* Biljett till bokat pass hämtas ut i kundkiosken vid receptionen eller i entrén till J huset, minst 11 MINUTER innan passets start.

* Bokning som ej hämtas ut resulterar i en prick. Efter tre prickar spärras möjligheten till att boka pass över internet och en straffavgift på 100kr måste betalas för ta bort spärren.

Bokningsinformation Bollsport

* Det är fritt antal bokade pass på den sport du har behörighet till, plats kan bokas 7 DAGAR innan passet och avbokas senast 3 TIMMAR innan passet startar.

* 10 MINUTER innan passet släpps alla outhämtade platser som Drop-in och blir bokningsbara.

* Biljett till dagens bollpass hämtas senast 11 MINUTER innan passets start i kundkiosken vid receptionen eller i entrén till J huset. Denna ska lämnas till bollledaren på passet.

* Bokning som ej hämtas ut resulterar i en prick. Efter tre prickar spärras möjligheten till att boka pass över internet och en straffavgift på 100 kr måste betalas för ta bort spärren.

Booking information Group Training

* Group training sessions can be booked 7 DAYS in advance. But maximum of 5 sessions at a time and 2 per day.

* Classes before 13.00 am (Mon-Fri) are cancelled 3 hours before start if there are fewer than three participants. Morningclasses that starts before 10.00 am are cancelled the night before.

* Classes after 13.00 pm (Mon-Fri) and on the weekends (Sut-Sun) are cancelled if there are fewer than five participants 3 hours before start.

* The sessions last for 55 minutes, unless other information is provided.

* When a session is fully booked, you can choose to add yourself to the list of reservs. The person who is first on the list when someone cancelles their spot, a text message will be sent to your mobile phone, at least 30 MINUTES before the session takes place. If you get a spot you have 30 MINUTES to cancell the booking.

* Otherwise the cancelling of a session has to be made 3 HOURS before the training starts.

* Spots that are not booked can be booked in our customer kiosks 5 MINUTES before session starts.

* The ticket to a session is collected in our customer kiosk by the reception or in the entrance to the J-building 11 MINUTES before it starts.

* If you fail to collect your ticket it results in a warning. After three warnings booking training on the Internet will not be possible. A fee on 100 sek will be charged to make internet booking possible again.

Booking information Ball sports

* There are a free number of booked ball sessions, of the sport that you have chosen.

* A spot can be booked 7 DAYS in advance and has to be cancelled at least 3 HOURS before the session starts.

* The ticket to todays ball session has to be collected in our customer kiosk by the reception or in the entrence of the J-building, at least 11 MINUTES before session starts. And be handed to the leader of the session.

* If you fail to collect your ticket it results in a warning. After three warnings booking training on the Internet will not be possible. A fee on 100 kr will be charged to make internet booking possible again.

 
Byt språk: Svenska Norwegian Bokmål English
Denna tjänst är utvecklad av BRP Systems AB.