Bookingsinformasjon

Foretaksinformasjon
Foretaksnummersnummer, foretaksnavn og juridisk navn
Kontaktdetaljer:
postadresse, besøksadresse, telefonnummer og e-postadresse
Kort informasjon om bedriften

Produktinformasjon og pris
Skriv inn produktinformasjon om hver enkelt vare. Produktinformasjon skal gi kunden nødvendig informasjon om varens egenskaper, mengde m.m.

Priser
Alle priser er i norske kroner og vises både inklusive og eksklusive merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestillingen og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt m.m.

Forbehold
Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil når det gjelder pris og informasjon om varer/ tjenestene på siden. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål. Vi ønsker å gi deg god hjelp og en vellykket handel!

Salgs- og leveringsbetingelser
Ekspedering av ordre:
(skriv hvordan dere behandler ordrene)

Leveranse:
(komplettera med information)

Betaling:
Vi krever betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra oss til kunden.

Personopplysninger
Vi behandler persondata ifølge Lov om Personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne register.

Kortinformasjon
Når du handler hos oss blir betalingen behandlet av Samport, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og MasterCard/ Eurocard. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk.

Avbestilling
Dersom du ønsker å avbestille varene (skriv noe om hva kunden skal gjøre for å avbestille varen).

Reklamasjon
Dersom det foreligger en mangel ved produken, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi oss skriftlig melding (e-post, telefaks eller brev) om at du vil påberope deg mangelen. Vi vil da gi deg informasjon om hva du skal gjøre videre. Reglene om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven).

Angrerett
I følge angrerettloven gjelder angrefristen fra den dagen kjøperen mottok varen og 14 dager fremover. Dersom du vil angre på kjøpet, returnerer du varen i samme stand som du mottok den og legger ved utfylt angrerettsskjema (som lå vedlagt i forsendelsen), du vil da få tilbakeført det du har betalt. Kjøper betaler returporto. Se utfyllende informasjon på angrerettsskjemaet. Dersom kjøper ikke har mottatt angreskjema skriftlig på papir eller på annet varig medium (f.eks. e-post, CD eller DVD), utvides angrefristen til 3 måneder. Angreskjemaet skal være ferdig utfylt med butikens informasjon når skjemaet mottas. Angreretten gjelder ved forbrukerkjøp, salg til foretak innbefattes ikke av forbrukerkjøpsloven.

Garanti
(information om garanti)

 
Denne tjenesten er utviklet av BRP Systems AB.