Bokningsinformation

Bokningsinformation

Bokningar kan ske max en vecka i förväg och max sex pass i veckan.
Om passet är fullbokat kan du ändå boka och på så sätt placera dig på reservlistan.
Vill du gå på fler pass kan du givetvis göra det i mån av plats.

- Vi ställer in pass som har färre än ca 5-6 deltagare, så boka/avboka gärna i tid.
- Avbokningar måste ske senast en timme innan passet börjar.
- Upprepade "no-shows" leder till temporär avstängning från bokningen

Välkomna!

.
 
Denna tjänst är utvecklad av BRP Systems AB.